четвъртък, 26 януари 2012 г.


‎"И не ви казвам, че човек не може да живее и без любов – може – и това е най-гадното. Органите продължават да подсигуряват нормално физиологично състояние и това подобие може да продължи много дълго, до момента, в който краят на функционирането направи този труп легитимен.'' Ромен Гари

Няма коментари:

Публикуване на коментар